Voor ouders

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Wil je meer weten wat ik voor jouw kind kan betekenen op het gebied van begeleiding op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeeld, rekenen, automatiseren, taal, woordenschat, spelling, letterherkenning, tempolezen, begrijpend lezen, gedrag(sproblemen), ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie, beelddenken, pesten, gepest worden, leren leren, mindset, plannen, organiseren? Of wil je meer weten over iets anders? Stuur een mail naar info@coachindeklas.com en we plannen een vrijblijvende afspraak.