Corona-achterstanden

Er wordt veel gesproken over de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen tijdens de lockdowns. Los van de discussie of hier sprake is van achterstanden of van een nieuwe beginsituatie, is er door de overheid wel geld beschikbaar gesteld om te investeren in de leerlingen (de zogenoemde NPO-gelden). Sommige scholen kiezen voor onderwijsmeertijd: extra tijd voor leerlingen voor- of na schooltijd om te besteden aan een vak dat lastig is voor hen. Andere scholen kiezen voor extra instructies tijdens schooltijd. Hoe het ook zij; er zijn mensen nodig die deze lessen verzorgen. Ik kan dat doen voor uw school! Ook kan ik meedenken over een organisatiemodel; hoe organiseren we het onderwijs zo, dat er tijd vrijkomt voor extra instructies? Ik kan ingezet worden op cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Meer weten? Stuur een mail naar info@coachindeklas.com